Omschrijving en/of opmerkingen op de loonstrook

Printopties
Via menu 'Printen' - 'Printopties' kunt u op tabblad werknemer 'Loonslip' selecteren. U krijgt dan de optie om onder 'Bijzonderheden' een tekst in te vullen. Deze tekst wordt op de loonslip(s) getoond onder het kopje 'Bijzonderheden'.
Let op: wanneer u de loonslips voor meerdere werknemers uitdraait, wordt de hier ingevoerde tekst op alle betreffende loonslips getoond.   

Werknemer
Bij de werknemersgegevens kunt u onder tabblad 'Overig' onder 'Afwijkende Bijzonderheden Loonslip' opmerkingen plaatsen die alleen voor de betreffende werknemer gelden. Deze zullen dan op de loonstrook worden getoond. Of deze tekst herhaaldelijk moet worden getoond op de loonstrook of eenmalig, regelt u met de optie 'Na berekening wissen'. Vinkt u deze optie aan, dan word de ingevoerde tekst eenmalig op de loonslip getoond (in de te berekenen periode).   

Als er bij de printopties zelf ook al bijzonderheden zijn ingevoerd, worden ze beide getoond voor zover de ruimte dit toe laat.

Looncomponent
Wilt u de omschrijving van een looncomponent aanpassen, dan gaat u naar de werkgeversgegevens naar tabblad 'Loontechnisch'. Onder 'Looncomponenten' kunt u een looncomponent toevoegen of aanpassen. Er opent zich dan een venster waar u o.a. 'omschrijving loonslip' kunt aanpassen. Dit is de omschrijving die op de loonslip getoond word.  

Wilt u dat de omschrijving van het looncomponent alleen voor een specifieke werknemer afwijkt op de loonstrook dan gaat u in de werknemersgegevens naar tabblad 'Loon' en opent u de aangemaakte looncomponent door erop te dubbelklikken en past u de (afw.) omschrijving loonslip aan. 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.