Hoe doe ik aangifte aan TKP Colland?

U dient voordat u de Periodieke Loonopgave (PLO) of de melding dienstverband (MDV) naar TKP Colland kunt maken eerst een aantal instellingen te controleren.

Voorbereidingen
 • Vul onder menu 'Beheer' - 'Gegevens inzender' – 'TKP', de correcte gegevens in. Inlognaam en wachtwoord worden, wanneer u gemachtigd bent, door TKP verstrekt aan u als aanleveraar.

 • Zorg dat alle standaardpremies voor uw CAO, ook premies met alleen een werkgeversdeel, worden toegevoegd aan de tabel, en bij de werknemers berekend.
 • U hoeft bij de werkgever geen instellingen te wijzigen op het tabblad 'Aangiftes', de instellingen worden automatisch op basis van de geselecteerde sector gemaakt.
Aanleveren
 • Aanlevering naar TKP (Colland) is alleen mogelijk wanneer de werkgever is ingedeeld in de sector:
  • 1 - Agrarisch bedrijf
  • Mocht uw werkgever in een andere sector zitten maar toch aangifte moeten doen aan TKP (colland), neem dan contact op met onze helpdesk.
 • Wanneer de werkgever in een van bovenstaande sectoren zit, dan kan er aangifte worden gedaan via menu 'Digitaal’ – ‘TKP (Colland) [PLO]'.
Wizard
 • Om rechtstreeks vanuit WinSalar te versturen selecteert u 'Inzendportaal TKP'

 • Aanlevering per (als er werkgevers met verschillende tijdvakken zijn)

 • Werkgeverselectie (kies één of meerdere werkgevers)

 • Instellingen:
  • Contactpersoon en telefoon, wordt uitgelezen uit gegevens licentiehouder indien daar ingevoerd.
  • Print overzicht werknemers: controle-overzicht naar printer of PDF
  • Verzend digitaal (verplicht, niet te wijzigen, verzending vindt automatisch plaats, dus niet zoals bij BAPI waar je de verzending nog handmatig moet uitvoeren.
  • Bewaar kopie aangifte (slaat het aangiftebestand op een door de gebruiker geselecteerde locatie op, ook het retourbericht wordt dan op die plaats gezet, het bewaren van een kopie van de aangifte wordt ten zeerste aangeraden).
  • Inlognaam en wachtwoord: wordt uitgelezen uit de gegevens licentiehouder indien daar ingevoerd.

  • Bevestigen gekozen opties en druk op knop 'Voltooien'.


 • Selecteer de map waar de aangifte (het kopiebestand) moet worden opgeslagen.
 • Als de controle-uitdraai naar een PDF bestand wordt weggeschreven, selecteer dan de map waar de PDF moet worden opgeslagen.
 • Aanlevering wordt aangemaakt en verzonden. U krijgt een meldingsscherm ‘Meldingen pensioenaangifte via bestand’ met daarbij de status van de aangifte (verzonden of niet verzonden). Wanneer de aanlevering wordt geweigerd, krijgt u daar een melding van. Als de aangifte verzonden is, is deze automatisch ook bevestigd. De bevestiging wordt opgeslagen op dezelfde locatie als het kopiebestand.
 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.