Maakt het overwerk deel uit van de pensioengrondslag APG (schoonmaak)?

Vanaf 1 januari 2010 behoort het overwerk tot de pensioengrondslag en de RAS-grondslag.

Let op: Overwerk moet als looncomponent ingevoerd worden in WinSalar en niet als vergoeding, anders wordt uw franchise niet juist berekend!

Een looncomponent maakt u als volgt aan: Ga naar het tabblad 'Loontechnisch' bij de werkgever. Rechtsonder ziet u een knop 'Toevoegen' bij het onderdeel 'Looncomponenten'. Wanneer u hier op klikt, kunt u vervolgens dubbelklikken op 'Overwerk'. Daarna kunt u het component verder instellen. Via de knop: 'Toew.WN'  kunt u het component indelen bij de desbetreffende werknemers. In tabblad 'Periode' kunnen de overwerkuren dan worden ingegeven. Geef alleen dagen in bij het overwerk als dit ook echt geleid heeft tot een extra werkdag. De uren en het bedrag van het overwerk moeten wél altijd gevuld zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.