Hoe wordt de premiekorting ouderen verwerkt in WinSalar?

De ouderenkorting wordt verwerkt op het tabblad 'L/E/V' bij de werknemer. De optie ouderenkorting is echter alleen aanwezig indien aan de leeftijdcriteria voldaan wordt. Vervolgens kan aangegeven worden of er sprake is van korting en via welke regeling. U kunt een keuze maken tussen; 'Geen korting', 'Uitkeringsgerechtigde 50/56 jaar of ouder' of 'Overgangsregeling premievrijstelling'. Na het maken van de keuze, wordt de korting automatisch berekend volgens de regels van de Belastingdienst.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.