Berekeningsgegevens behorende bij Artiest

Bruto gage
Onder bruto gage wordt verstaan: de basis bruto vergoeding vermeerderd met de belaste vergoedingen en met het loon in natura. Dit zijn kolom 3 en 4 van de loonstaat.

SV Loon
Kolom 8 van de loonstaat.

Loonheffingsloon
Kolom 14 van de loonstaat.

Loonheffing
Voor artiesten geldt het volgende loonheffingtarief:
Werknemer woonachtig in buitenland         20,00%
Werknemer woonachtig in Nederland         36,50%
Anonieme werknemer                               52,00%

Sommige artiesten kunnen een ander (hoger) loonbelastingtarief eisen. Dit ter voorkoming van een hoge naheffing voor de Inkomstenbelasting. Op de volgende wijze kan dit toegepast worden:

  • Open de werknemer
  • Ga naar het tabblad 'Fiscaal'
  • Afwijkend percentage aanvinken bij ‘Normaal tarief’.
  • Percentage invullen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.