WinSalar geeft een waarschuwing dat er mogelijk recht is op ouderenkorting, wat zijn de voorwaarden?

Er zijn twee mogelijke types:

· Uitkeringsgerechtigde 56 jaar of ouder

Als de werknemer uit een uitkeringssituatie komt, 56 jaar en ouder (t/m 2014 50 jaar en ouder) is en na 31-12-2008 indienst is gekomen is er recht op deze vorm van ouderenkorting. Deze korting geldt voor drie jaar. Om te bepalen hoelang de korting reeds is toegepast, moet de begindatum van de korting worden ingevoerd. Voor situaties waarbij in 2014 deze premiekorting gold, maar die in 2015 nog geen 56 jaar en ouder zijn mag u de korting blijven toepassen. De maximale korting is 7000 euro per jaar op de WAO/WIA, WGA, ZW-flex, sectorfonds en WW-Awf premie samen. De korting wordt op werkgeverniveau toegepast, en verrekend met de totale werkgeverspremie in de aangifte.

Is de werknemer 50 jaar en ouder, in 2014 uit dienst gegaan en komt deze binnen 3 maanden terug in dienst, maar is het inmiddels 2015 en is de werknemer nog geen 56 jaar, dan kunt u op tabblad 'L/E/V' het vinkje 'Controle leeftijd datum indienst obv 50 jaar' aanvinken om de leeftijdsbepaling op basis van 50 jaar toe te passen.

· Overgangsregeling premievrijstelling

Werknemers die reeds voor 1-1-2009 indienst waren, en waarvoor in 2008 de premievrijstelling voor WAO/WIA basis werd toegepast, vallen onder de overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt alleen voor werknemers die op 1 januari 2014 60,5 of ouder, maar nog geen 62 jaar oud zijn. Bij de premievrijstelling hoeft voor de betreffende werknemer geen WAO/WIA basis afgedragen te worden. Deze regeling zal per 1 juli 2015 vervallen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.