Hoe verwerk ik de premiekorting jongere werknemers in combinatie met 'Onbetaald verlof'?

Het opnemen van onbetaald verlof houdt (ten behoeve van de premiekorting) in dat:

  • De contractuele arbeidsduur (tijdelijk) wordt aangepast.
  • Over de verlofdagen geen loon wordt uitbetaald.
  • De premiekorting stopt als de overeengekomen arbeidsduur per week beneden de 32 uur daalt (ook al is dat maar 1 week). Voor het bepalen van de arbeidsduur in relatie tot de 32-uursnorm mogen bij onbetaald verlof de uren niet worden gemiddeld met uren van andere weken in (of buiten) hetzelfde aangiftetijdvak.

 

Als het onbetaalde verlof ten einde is, vindt er weer een aanpassing plaats van de contractuele arbeidsduur. Als daarna de arbeidsuur weer op ten minste 32 uur per week komt, kan de premiekorting 'herleven'. 

Stel: er is sprake van vierwekenverloning en vierwekenaangifte. Week 1 heeft 32 contracturen , week 2 32 uur, week 3 24 uur (in verband met één dag onbetaald verlof), en week 4 32 uur. Daarmee wordt de arbeidsovereenkomst in week 3 (tijdelijk) met 8 uur per week verminderd. Dat betekent het volgende:

  • Week 1 en 2 kwalificeren voor de premiekorting jongeren
  • Week 3 kwalificeert niet
  • Week 4 kwalificeert wel weer, omdat de onderbreking niet langer dan 3 maanden was. De oude premiekorting herleeft. De looptijd van de duur van de premiekorting wordt met 1 week verlengd

 

U berekent de premiekorting in deze situatie van onbetaald verlof met de zogenoemde 'indienstfactor'. Dat wil zeggen:

  • Week 1 en 2 ieder 7 dagen in dienst met recht op premiekorting
  • Week 3 (7 dagen) niet in dienst met geen recht op premiekorting
  • Week 4 ook weer 7 dagen in dienst met recht op premiekorting.

 

In totaal zijn er dan 21 dagen van de 28 dagen van het aangiftetijdvak in dienst met recht op premiekorting. In WinSalar geeft u dit op het tabblad 'L/E/V' aan bij de rubriek 'Dagen geen korting i.v.m. onbetaald verlof'.

Bij maandaangifte kan zich de situatie voordoen, dat de onbetaald verlof week over twee aangiftes uitgesmeerd wordt. Wanneer die week bijvoorbeeld loopt van 29 juli tot en met 4 augustus, dan zijn er voor de aangifte van juli 3 dagen waarvoor de korting niet geldt, en voor de aangifte van augustus 4 dagen. Dit moet dan ook zo verdeeld worden over de te berekenen periodes.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.