Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Bank' van de werkgever?

Op het tabblad 'Bank' van de werkgever worden de bankrekeningnummer(s) weergeven en ingevoerd. U vindt op dit scherm de volgende knoppen:

Verwijderen 
Deze knop wordt bruikbaar als er twee of meerdere bankrekeningen zijn toegevoegd.

Algemeen 
Met de knop kunt u selecteren wat het algemene bankrekeningnummer is van de werknemer. Deze optie is alleen beschikbaar als er twee of meer rekeningnummers zijn ingevuld. U herkent het algemeen rekeningnummer aan de '<>' om de naam.

Aanpassen
Met deze knop kunt u de geselecteerde bankrekeningnummer aanpassen.

Toevoegen
Met deze knop kunt u een bankrekening toevoegen voor de werkgever. En opent u het scherm 'Toevoegen Bankrekening'.

U ziet op dit scherm onderstaande velden:

Omschrijving
In dit veld moet u een omschrijving voor het rekeningnummer ingeven.

Op betaallijst
Hier kunt u aangeven of de omschrijving van het rekeningnummer op de betaallijst moet worden afgedrukt, bij het rekeningnummer 'Algemeen' wordt automatisch 'Salaris betaling' op de betaallijst afgedrukt als dit niet aangevinkt is. Bij andere rekeningnummers wordt de naam van het gekoppelde loonbestanddeel afgedrukt als ‘op betaallijst’ niet is aangevinkt..

IBAN
In dit veld moet het IBAN van een werknemer worden ingevoerd. Bij het invoeren van een IBAN wordt automatisch het veld ‘BIC’ en het land ingevuld.

Afwijkende rekeninghouder
Indien de begunstigde niet de werkgever is kunt u het vakje aanvinken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.