Hoe verwerk ik de 30% regeling?

De 30% regeling is een bijzondere belastingregel voor werknemers die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden. Op grond van deze regeling kan de inhoudingsplichtige een onbelaste vergoeding aan de werknemer toekennen*.

Bij vragen over wanneer iemand hiervoor in aanmerking kan komen, wordt verwezen naar de Belastingdienst te Heerlen die hierop gespecialiseerd is.

Verwerking

  • Ga op werknemersniveau naar het menu 'Verloningsinstellingen'
  • Klik op het tabblad 'Fiscaal'

In het gedeelte 'SPECIALE REGELINGEN' vindt u de optie '30% Regeling'. 
Gebruik de schakelaar om de regeling aan of uit te zetten.

 

Na het activeren van deze regeling zal een onbelaste vergoeding worden berekend op de volgende manier:

Voorbeeld
30/70 x € 2.500 (heffingsloon)= € 1.071,43Problemen?

Mocht er geen onbelaste vergoeding worden berekend terwijl u de bovenstaande instellingen heeft gemaakt, dan is er waarschijnlijk geen element geactiveerd voor de regeling. Neem in dat geval de volgende stappen:

  • Ga naar 'Periodegegevens' - 'Loonelementen'
  • Klik aan het einde van de regel 'Periodeloon' op het oogje
  • Ga naar het tabblad 'Van Invloed Op
  • Schakel de optie 'Van invloed op 30% regeling' in en klik op 'Opslaan'

 

 

*Er bestaan verschillende methodes om een 30% regeling te verwerken. Eventuele andere methodes kunt u zelf verwerken met losse vergoedingen/inhoudingen. De 30% regeling wordt beschreven op de website van de Belastingdienst.