Hoe voeg ik een werknemer toe?

 • Kies in het werkgevers menu aan de linkerkant 'Dashboard'
 • Klik daarna rechtsboven in het scherm op de knop '+ Nieuwe werknemer' om een werknemer toe te voegen

   

Je komt nu in het scherm om de werkgever toe te voegen, de volgende gegeven kunnen worden ingevuld.

 • Basisgegevens
  • Proforma fictief
  • Anonieme werknemer
  • Titel
  • Voorletters/Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Personeelsnummer
  • Administratiecode
  • Burgerservicenummer
  • Datum geboorte
    
 • Adresgegevens
  • Klik op  knop om het adres toe te voegen
    
 • Dienstbetrekking details
  • Eerste dag in dienst
  • Omschrijving 
  • Nummer inkomstenverhouding

Nadat de gegevens zijn ingevoerd klik je op 'Opslaan'Wanneer er bij het opslaan verplichte gegevens worden overgeslagen zal dit wordt dit aangegeven met een rood uitroepteken.

Je komt in het gedeelte 'Personeelsgegeven' - 'Basisgegevens' van de aangemaakte werknemer terecht.
Hier kun je de de basisgegevens van de werknemer indien nodig verder aanvullen.

 • Foto
 • E-mail
 • Telefoon
 • Weblinks

Wanneer je klaar bent met het invoeren van gegevens klik je op 'Opslaan'