Hoe gebruik ik een looncomponent?

In SalarFusion zijn er verschillende looncomponenten die je kunt gebruiken. Het grote verschil met vergoedingen is, dat er dagen en uren verwerkt kunnen worden.

Om een looncomponent te gebruiken ga je op werkgeverniveau naar 'Periodegegevens' - 'Loonelementen'.

De loonelementen bestaan uit de looncomponenten, vergoedingen en reserveringen. 
Bovenin dit scherm vind je de looncomponenten.
 

Looncomponenten toevoegen

Werkgever / Werknemer
Je kunt looncomponenten toevoegen door in de werkgever via menu 'Periodegegevens' - 'Loonelementen' rechtsonder op de plusknop te klikken en te kiezen voor 'Looncomponenten'. Op je scherm wordt dan de lijst getoond met de standaard looncomponenten.

Wil je de aangemaakte looncomponenten gebruiken bij andere werkgevers? Zet dan bij het aanmaken van het looncomponent deze instelling 'Aan' via het tabblad 'Toepassing'. Onder 'beschikbare looncomponenten' vind je de voor alle werkgevers beschikbare aangemaakte looncomponenten. 

 

Looncomponenten toewijzen
Wanneer je Looncomponenten aan meerdere werkgevers of werknemers wilt toevoegen is dit te vergemakkelijken door het looncomponent toe te wijzen in plaats van toe te voegen. 
Je kunt tijdens het aanmaken van een looncomponent of in een bestaand looncomponent het menu 'toewijzen' gebruiken.
Je opent het looncomponent door erop te dubbelklikken. Vervolgens kun je op tabblad 'Toewijzen' het looncomponent toewijzen aan werkgever(s) of werknemer(s).


Looncomponenten gebruiken
Na het toevoegen van een looncomponent bij een werknemer kunnen er dagen en uren ingevuld worden. Hoe de looncomponenten worden ingevuld is afhankelijk van het type invoer van het looncomponent.

Type invoer
Standaard staat een looncomponent op type 'ingave'. Bij het openen of aanmaken van een looncomponent vind je onder 'type invoer': ingave.

Ingave
In de werknemer kun je via 'periode gegevens'- 'Loonelementen' de looncomponenten invullen. Door onder de kolom te klikken waar je wat wilt invullen of het looncomponent te openen door er op te dubbelklikken. 
 
Het vinkje 'afwijkend' kan ook gebruikt worden. Doe dit alleen als je ook handmatig het bedrag wil invoeren dat je wil gebruiken. Als je het vinkje afwijkend niet gebruikt wordt dit bedrag bij de berekening automatisch bepaald aan de hand van de instellingen en de ingevoerde gegevens. 

Indien er berekend is met een looncomponent kunnen de instellingen niet meer gewijzigd worden.