Waar kan ik de verzamelloonstaat vinden?

De verzamelloonstaat is sinds 2011 vervallen bij de Belastingdienst en zal niet worden toegevoegd in SalarFusion.

Hier is de (cumulatieve) loonstaat voor in de plaats gekomen.
Voor een gewerkte uren overzicht kan het LIV prognose overzicht gebruikt worden.
Voor informatie voor bijvoorbeeld verzekeraars, kan het Werknemer jaaroverzicht gebruikt worden.