Kan ik een aparte strook voor vakantiegeld maken?

Het is niet mogelijk om een aparte loonstrook (subperiode) voor vakantiegeld te genereren in SalarFusion. Het kan echter wel apart zichtbaar gemaakt worden op de loonstrook in termen van netto uitbetaling.

Je kunt deze functie vinden onder 'Reservering 'Vakantiegeld'', waarbij je de 'Financieel' optie selecteert. Hier krijg je de mogelijkheid om een rekeningnummer te selecteren. Als het rekeningnummer van de werknemer geselecteerd wordt, zal het vakantiegeld als een afzonderlijke post onderaan de loonstrook verschijnen.

Let op: deze instelling dient per werknemer individueel te worden ingesteld.