Kan ik een aparte strook voor vakantiegeld maken?

In SalarFusion kan er geen aparte loonstrook (subperiode) gemaakt worden voor het vakantiegeld.
Het is wel mogelijk, om de netto uitbetaling van het vakantiegeld apart zichtbaar te maken op de loonstrook.

Wanneer je de Reservering 'Vakantiegeld' opent, kies je voor 'Financieel'.

Hier kun je een rekeningnummer kiezen.
Als je dan kiest voor het rekeningnummer van de werknemer, zal op deze manier zal het vakantiegeld onderaan de loonslip apart worden getoond.

Dit dient wel voor elke werknemer apart ingesteld te worden.