Hoe voer ik een stagiair in?

Wanneer een stagiair een beloning ontvangt maar er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, geldt een fictief dienstverband en zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. 

De stagiair is echter wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. Door de werkgever moet de Zvw-werkgeversheffing worden afgedragen en ook wordt er loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. 

Om een stagiair in SalarFusion te verwerken let je op de volgende zaken:

  • Via menu 'Verloningsinstellingen' - 'Loonaangiftegegevens' selecteer je bij arbeidsverhouding ‘Stagiair’.
     
  • Via menu 'Verloningsinstellingen' - 'Premies' zet je de premies werknemersverzekeringen uit voor de stagiair. 
     
  • (Optioneel) Je kunt de omschrijving van het looncomponent 'periodeloon' op de loonslip eventueel wijzigen naar 'stage-vergoeding'. Via menu ‘Periodegegevens’ - 'Loonelementen' kun je het looncomponent 'periodeloon' openen via het 'oogje'. Hier kun je de omschrijving aanpassen.
     

Wanneer de stagiair zelf het loon niet ontvangt hoeft er afhankelijk van een aantal voorwaarden geen loonheffing te worden ingehouden. Deze voorwaarden vind je in het Handboek Loonheffingen.