Waarom komen mijn reiskostenvergoedingen niet op de jaaropgave?

Voorgedefiniëerde vergoedingen

Bij het genereren van de jaaropgaves heb je de keus om de Reiskostenvergoedingen af te drukken. Wanneer je hier voor kiest, dan zal SalarFusion de waardes van de voorgedefiniëerde vergoedingen voor de reiskosten tonen.
Dit zijn dus de reiskostenvergoedingen die je onder menu 'Vervoer' en bij de 'Periodegegevens' - 'Vergoedingen' vindt.

Wanneer je zelf reiskostenvergoedingen definieert, dan komen deze dus niet als zodanig op de jaaropgave.

Gebruik dus ook geen voorgedefiniëerde reiskostenvergoeding om een andere onbelaste vergoeding te verlonen. Want deze zal dan ten onrechte als reiskostenvergoeding worden aangemerkt op de jaaropgave en in de loonaangifte.