Hoe importeer ik de loonaangifte?

Loonaangifte importeren
 • Ga naar de S en kies vervolgens voor  Loonaangifte importeren
 • Klik op 'Uploaden' om het venster te openen waar je het loonaangiftebestand kunt selecteren. 
 • Selecteer de loonaangiftebestanden welke je wilt gaat importeren, je kunt hier meerdere bestanden selecteren door de CTRL knop in te houden.
 • Zet vervolgens een vinkje bij de werkgevers welke geïmporteerd moeten worden. Alle werknemers bij deze werkgever(s) worden geïmporteerd.
   

Indien gewenst, kan tevens het Loon- en aangiftetijdvak worden gewijzigd.

 • Klik vervolgens op Importeren om de geselecteerde werkgevers te importeren in SalarFusion.
 • Mochten er fouten naar voren komen bij het importeren, zullen deze worden getoond onder in het scherm.

Mocht je het scherm sluiten zonder het bestand te uploaden, dan krijg je een melding of je door wilt gaan. Wanneer je deze melding bevestigd, dan worden er geen werkgevers geïmporteerd.

De volgende velden worden geïmporteerd.

Werkgever:

 • Loonheffingennummer
 • Bedrijfsnaam
 • Loontijdvak
 • Aangiftetijdvak
 • Startdatum inhoudingsplicht (wordt altijd op de eerste dag van de eerste periode van het gekozen jaar gezet)
 • Sector
 • Werkgever CAO (wordt gebaseerd op welke cao het vaakst voorkomt bij de werknemers, er bestaat geen werkgeverwaarde hiervoor in de loonaangifte)

 

Werknemer Dienstbetrekking:

 • Nummer inkomstenverhouding
 • Datum in dienst
 • Datum uit dienst, mits deze valt binnen de periode van de loonaangifte die geïmporteerd wordt
 • Personeelsnummer
 • Naam 
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Soort contract: Bepaalde tijd of onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst: Wel of niet schriftelijk
 • Oproepovereenkomst: Wel of geen oproepovereenkomst
 • Inkomenscode
 • Arbeidsverhouding
 • Cao code
 • Cao code inlener (alleen bij arbeidsverhouding 'Payrolling')
 • Loonheffingskorting: Aan of uit
 • Loon inclusief wajong: Aan of uit